Kas nori keisti Lenkijos Konstituciją? Rajmund Klonowski

Neredaguota

#67 Kas ir kodėl buvo išaiškinta?

Komentarai